Lines
Vereniging
Expediteurs
Antwerpen

Ledenbijdrage

De ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd tijdens de Statutaire Algemene Vergadering in februari.

Deze bijdrage is samengesteld als volgt:

  • een éénmalig inkomgeld van EURO 620;
  • een jaarlijkse bijdrage per firma van EURO 1.100 en;
  • een bijkomend bedrag per bediende per jaar van EURO 62.

Voor bedrijven die onder een holdingstructuur ressorteren, werd een afzonderlijke regeling voor de lidmaatschapsbijdrage uitgewerkt. Gelieve het secretariaat te contacteren indien u hierover meer informatie wenst.  

 

 

 

 
© VEA 2010