Lines
Vereniging
Expediteurs
Antwerpen

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

25 FEBRUARI 2019 te 17u00

Brouwersvliet 33 | 2000 Antwerpen | CEPA gebouw - ZAAL ANKER

Gelieve voor 19/02/2019 te registreren.

Inschrijvingsformulier
De Firma*
Aanspreking*
Voornaam*
Achternaam*
Functie
E-mail*
Vertegenwoordiging
Geeft volmacht aan

P.S.

Wij herinneren U aan het artikel 15 van onze statuten, dat luidt als volgt:

"De leden van het Bestuurscomité worden benoemd door de statutaire algemene vergadering bij geheime stemmingen en door eenvoudige meerderheid der aanwezige leden.

De kandidaturen voor de verkiezing van het Bestuurscomité moeten schriftelijk voorgelegd worden aan het Bureau door de aangesloten bedrijven, tenminste 14 dagen voor de statutaire algemene vergadering, en gesteund zijn door minstens 3 leden der Vereniging"

 

 

 
© VEA 2010